Paylaşımcılık

Paylaşımcılık Prensibimiz

HİT Global, hizmetlerini sunarken her zaman bilginin paylaştıkça çoğaldığı ilkesini başat faktörlerden birisi olarak görür. Bunun için malî değeri olan bilgiler dahil kendinden emin ve rekabetten korkmadan cömertçe bilgi ve veri paylaşımı yapar. Bilgiyi paylaştıkça içinde olduğu ekosistemin besleneceğine inanır. Gelişen ekosistemin ise her paydaşa katkı sağlayacağı sadece vizyon sahibi kurumların farkında olduğu bir gerçekliktir.