Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi

1,800.00 + KDV

 

06 – 20 Ağustos 2022

Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 – 13.30 arası

Online Eğitim

Katılım Sertifikalı

Eğitmen: İbrahim ÇEVİKOĞLU / Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı

Son Başvuru Tarihi: 5 Ağustos 2022

İhracatta hedef odaklı pazar ve müşteri bulabilmek için ihtiyacınız olan tek şey istihbarat!

Eğitim içeriğinde ürüne özel olarak;

 • Ticari İstihbarat
 • Hedef Pazar Araştırması
 • Müşteri Bulma Teknikleri
 • İletişim Yöntemleri

detaylı olarak incelenmektedir.

Ticaretin adeta bir savaşa dönüştüğü ve global rekabetin artık her sektörde yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde, gerçek bir savaştaki operasyonlara gerekli olan istihbarat bilgisi gibi; ticarette de artık başarılı olabilmek için ticari istihbarat bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitimimizde, ihracatın en çok ilgi duyulan ve her firmanın iyi veya kötü bir şekilde kendi gayretleriyle yürüttüğü ihracatta müşteri bulma faaliyetlerinin, geleneksel ve yeni nesil tüm yönleriyle detaylı ve uygulamalı olarak anlatıldığı bir içerik sunulmaktadır. Ayrıca, ihracatta ihtiyacımız olan yüksek değerli ticari bilgilerin edinilmesi için kullanılan ticari istihbarat yöntemleri yine detaylı olarak anlatılmaktadır.

Eğitimin ticari istihbarat kısmında;

 • Hedef firmaların finansal durum ve bilançoları, çalışan sayıları, ortaklık yapıları, yönetici bilgileri, iletişimlerine erişilmesi,
 • Ürünümüzde dünyada gerçek ithalat yapmış firmaların bulunması,
 • Ülkelerin ticaret odalarında kayıtlı olan firmalara kategorize edilmiş şekilde ulaşmak,
 • Hangi pazarın fırsatlar içerdiğini rakiplerimizden daha önce öğrenmek,
 • Rakiplerimizin ihracat ve ithalat detaylarını görebilmek,
 • Hedef müşterilerimizi hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilmek,
 • Ürün veya hizmetimizle ilgili dünyada açılan ihale veya projeleri, işi alan firmaları, bütçeleri ve teknik şartnameleri bulabilmek,
 • Sektörle ilgili fuarlara gelen ziyaretçilerin listelerini görmek,
 • Ürünün pazardaki birim fiyatlarına erişim,
 • Ürünle ilgili olarak dünyada yapılan araştırmaları, alınmış olan patentleri tespit ederek, üretimde veya ar-ge faaliyetlerimizde sorun yaşadığımız noktalara çözüm bulabilmek,
 • Sektörle alakalı gelecek yıllara dair öngörü ve analizlere erişmek,
 • Alert ve track sistemleriyle gümrüklerde gerçekleşen değişiklerden anında haberdar olmak,
 • İhracat yapmak üzere ürettiğimiz ürünlerin ithal girdilerinin iyileştirilmesi için alternatif tedarikçilerin bulunması
 • Ülkelerin gümrüklerinde gerçekleşen ticaretlerin detaylarına, konşimento, beyanname ve nakliye belgelerine erişebilmek,
 • Hedef pazara ait ticari dinamiklerin birincil istihbarat kaynaklarından elde edilmesi,

gibi yüksek ticari değeri bulunan bilgilere erişmek mümkündür.

Eğitimin hedef pazar araştırması kısmında;

 1. Ürüne ait araştırma girdilerinin tespit edilmesi, G.T.İ.P. kodu tespit ve kontrolü sağlanması,
 2. Ürünün anahtar kelimesi veya G.T.İ.P. kodu gibi girdiler üzerinden comtrade, trademap, euromonitor dünya bankası ve birleşmiş milletler gibi global veri tabanlarından aylık, çeyreklik ve yıllık bazdaki veriler analiz edilerek pazar araştırması yapılması,
 3. İlgili verilerin kayıt altına alınarak, hedef pazar matrisinin oluşturulması,
 4. Oluşturulan hedef pazar matrisinden, hedef pazarı tespit edebilmemiz için gerekli olan ürünümüze özel filtreleme kriterlerinin yorumlanması ve seçimi;
  • Ürünümüzde ithalatı artan yani büyümede olan pazarlar
  • Ürünümüzün ihracatçısı ve ithalatçısı olan ülkeler
  • İlgili üründe rakibimiz olan ülkelerin pazar kaybettiği yerler yani rakip ülkelerden pay alınabilecek pazarlar
  • İthalatı daralmada olan ancak bizim ürünlerimizin yine de tercih edildiği yani rekabetçi olabileceğimiz pazarlar
  • Kârlı & yakın pazarlar
  • Kaçırdığımız pazarlar
  • Girilmesi kolay ve zor olan pazarlar

5. Seçilen hedef pazarlara ait çeşitli iç dinamiklerinin incelenmesi; vergiler, kotalar, tarife dışı engeller, konsantrasyon, pazar büyümesi, birim fiyatlar, ortalama tedarik mesafesi, satın alma gücü, iş yapma kolaylık endeksleri, ticari kültür, bankacılık sistemi ve yaygın ödeme sistemleri, pazar eğilimleri istenilen belgeler ve prosedürler, ürüne özel satış kanalları vb.
6. İhracat yapmak üzere ürettiğimiz ürünün bağlı olduğu ithal girdi mamul ya da yarı mamul varsa, bu ithal girdilerin daha farklı alternatiflerle iyileştirilmesi amacıyla farklı tedarik pazarlarının araştırılması,
7. Yapılan masa başı pazar araştırmalarının, saha bilgileriyle desteklenerek hedef pazara karar verme sürecinin nasıl yorumlanacağı,
8. Hazır pazar araştırma ve sektör raporlarına nasıl erişilebileceği ve nasıl yorumlanabileceği,
9. Eğitim içeriğinde gösterilen ücretli kaynakların, ne düzeyde ve nasıl ücretsiz bir şekilde kullanılacağı,
10. Tespit edilen hedef pazarlardan nasıl müşteri ve rakip istihbaratı yapılacağı,

konuları detaylı olarak işlenmektedir.

Eğitimin müşteri bulma teknikleri ve iletişim yöntemleri kısmında;

 1. Müşteri araştırması için gerekli olan satış kanalı ve hedef müşteri profili tespiti,
 2. Araştırma için anahtar kelime çalışmasının detayları
 3. İhracatta geleneksel ve yeni nesil tüm müşteri bulma yöntemleri;
  • Geleneksel yöntemlerden bazıları; b2b siteleri, ticaret müşavirlikleri, fuarlar, web araştırması, ithalatçı listesi veren web siteleri, LinkedIn-Facebook-YouTube gibi sosyal medya platformları, yerli ve yabancı kaynaklar vb.
  • Yeni nesil yöntemlerden bazıları; gümrük verisi sağlayan alt yapılar üzerinden gerçek ithalatçıların  bulunması, firma rehberi olan veri tabanlarından müşteri bulunması, deepweb araştırması, uluslar arası ihale&proje takibi yapılması, teknik ürün patent araştırması, ihracat odaklı sosyal medya kullanımı vb.

4. Tespit edilen potansiyel müşteri olan firmaların yöneticilerinin ve karar alıcılarının isimlerine, iletişim bilgilerine nasıl ulaşılabileceği,

5.  İlgili yöntemler marifetiyle bulunan müşterilerle iletişim kurulurken nasıl bir yol haritası incelenmeli, iletişimde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar nelerdir, hangi coğrafya ile iletişimde nasıl hareket edilmelidir, iletişim süreci nasıl kayıt altına alınmalıdır gibi müşteri iletişim yöntemleri,

konuları uygulamalı ve detaylı olarak anlatılmaktadır.

Eğitim içeriğinde gösterilen ücretli kaynakların, ne düzeyde ve nasıl ücretsiz bir şekilde kullanılacağı da yine eğitim içerisinde işlenmektedir.