E-İhracat Eğitimi

Sınır ötesi e-ticaret anlamına gelen e-ihracat kavramı özellikle son yıllarda ciddi olarak rağbet görmektedir.