İhracat ne demek?

İhracat Ne Demek?

İhracat ne demek? İhracat; bir eşyanın/ürünün yabancı ülkelere veya yabancı ülke statüsündeki yerlere/kişilere döviz karşılığı yapılan satışıdır. İhracat çeşitli aşamalara ve çok yönlü bir niteliğe sahiptir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli, uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun üretilmesinden, yurt dışına pazarlanması, reklam ve tanıtımın yapılması, dış satımın gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünü istenilen yerde zamanında teslim etmesine kadar uzanan çeşitli aşamalardan geçmesi gerekmektedir.

İhracat Ne Demek?

İhracat; ülkelerin üretim kalitelerini uluslararası rekabet düzeyine çıkardıklarının bir göstergesi olup, dünya refahının (zenginliğinden), pastasından pay alma yarışıdır. Bir ülke sahip olduğu üretim teknolojisi, emek gücü ve hammadde zenginliğini kullanarak diğer ülkelerin ihtiyaçlarını giderme yoluyla kendi ihtiyaç duyduğu hammadde, enerji, teknoloji ve nihai ürün alımı için gerekli dövizi kazanmaya çalışır. Hiçbir ülke dünya üzerinde ihtiyaç duyduğu her türlü hammaddeye, teknolojiye, insan gücüne veya kısacası doğal kaynaklara sahip değildir. Her ülke birbirine değişen oranlarda muhtaçtır. Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika dünyanın en büyük dış ticaret hacmine sahip olup, aynı zamanda dünyanın en büyük hammadde ithalatçısıdır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi dış ticaret hacimleriyle ölçülen günümüzde dışa açılmamış ya da dış ticareti nüfusuyla orantılı bir şekilde artmamış ülkelerin dünya siyasetinde ve gelişmelerinde fazlaca etkili olmadıkları söylenebilir. Dış Ticaret aracılığıyla ülkeler kendi örf ve adetlerini, kültürlerini de diğer ülkelere tanıtma, öğretme ve etkinlikleri artırma imkânlarına kavuştular.

İhracat; ülkelerin mevzuatlarına göre yasak olmayan malların ve hizmetlerin uygun doküman ve taşıma aracıyla hedef pazara ve tüketiciye ulaştırılması faaliyetidir. İhracat yapmayan bir ülkenin ya da sadece dışarıdan ihtiyaçlarını karşılayan bir ülkenin de ekonomik olarak varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. İhracat kanalıyla ülkeler ihtiyaç duydukları dövizleri sağlamış olurlar. Aksi takdirde ithalat yapamaz, kamu harcamalarını finanse edemez veya döviz dalgalanmalarını önleyemezler.

İhracat ne demek?

İhracat ne demek? genel özellikleri…

  • İhracat pazarlama odaklı bir faaliyettir. Pazara çıkacak ürünün hazırlanması ve Pazar araştırmasının neticelenmesiyle ortaya çıkan pazarlama stratejisinden sonra ihracat işlemi gerçekleşir.
  • En önemli pazarlama aracı olan web sayfasıyla firmalar hiçbir fuara katılmadan bile ilk ihracatlarını kolaylıkla yapabilirler.
  • Uzun bir süreçten sonra bulunan bir müşteri küçük bir hatayla kolaylıkla kaybedilebilir. Müşteri yapılanları değil yapılmayanları uzun bir süre hatırlar ve her pazarlıkta ortaya koyar.
  • Alıcı küçük farklarından dolayı yıllarca çalıştığı tedarikçiyi(ihracatçıyı) değiştirebilir.
  • Döviz kazandırıcı bir faaliyet olmasından dolayı devletçe desteklenir ve işlemleri kolaylaştırır. Devlet, ihracatı gerçekleşen ürünün, üretim girdisinde kullanılan KDV tutarının geri ödemesini ya da ödeyeceği vergiden düşmesini sağlayarak, firma üzerindeki KDV yükünü hafifletmekte, üretim girdilerini gümrük muafiyetli olarak ithal etmesini sağlamakta(ihracat şartlı), ayrıca Eximbank ya da diğer ticari bankalar aracılığıyla ihracat yapan firmalara düşük faizli ve geri ödemesi uzun krediler sağlamaktadır.
  • Gümrük işlemleri ithalata göre daha kolay ve çabuk gerçekleşir.
  • Yoğun rekabetten dolayı çok yüksek fiyattan ya da düşük kaliteli bir ürünü uzun süre ihraç etmek mümkün değildir. İletişim mal ve fiyat hareketlerini hızlandırmıştır. Yoğun rekabet ve yüksek fiyat farklılıklarından etkilenmenin yolu ürün üzerinde farklılaştırma yapmak ve alıcının ürün ve ithalat masraflarını azaltmaktadır.
  • Alıcı artık oldukça güçlüdür, tüm yorumları, kritikleri, önerileri çok dikkatli dinlemeli ve ona göre üretim yapılmalı, varsa hatalar düzeltilmelidir. Alıcı internet kanalıyla sayısız üreticiye çok kısa sürede ulaşabilmekte, ulaşımın kolaylaşmasıyla büyük fuarlara katılmakta ve hemen siparişini kesinleştirebilmektedir.
  • Aynı ürünü farklı pazarlara değiştirmeden ihraç etmek bazen mümkün olmayabilir. Her ne kadar aynı ürün farklı pazarlarda aynı özellikte talep görse de Pazar, iklim, tüketim ve kullanım şartlarına göre değişiklik yapmak pazara girişi kolaylaştırabilir.
  • Bir ürünün iç piyasada tüketiliyor olması ihracat şansını artırır. Ancak mutlaka ihraç edileceği anlamına gelmez. İhracat yapan firmanın iç Pazar payı da artabilir. Vizyonu değişir, olayları ve gelişmeleri değerlendirmesi oldukça farklı ve verimli olabilmektedir.1

İhracatı Tam Olarak Bilmeden Yola Çıkılırsa

İhracat ne demek? Sorusunu doğru konumlandıramadığımız zaman ihracatta yapılan küçük hataları görmezden gelebiliyoruz. Bu alanda yapılan küçük bir hatanın nelere yol açtığını aşağıdaki örnekten daha iyi görebilirsiniz:

İç çamaşır lastikleri üretimi yapan Türk firması, 6 aylık pazarlama faaliyetleri ve firma ziyaretleri sonunda M&M mağazalar zinciriyle anlaşma sağlamış ve Polonya’da bulunan fabrikaları için ham dokumadan imal 15 cm dantel üretimine geçmiştir. N.66 iplikten imal edilen 15 cm dantel lastik ürününün atkısının 1 teline çözgü hazırlanması esnasında n.6 iplik karışmış ve ürün bu şekilde dokunulmuştur. Polonya’daki fabrika bu dantelleri elbiselerin yakalarına dikerek boyamaya almıştır. Boyama neticesinde, dantel üzerinde iplik farkından dolayı bir çizgi oluşmuştur(N.66 iplik ve N.6 iplik boya alma oranları farklıdır.). Bu oluşan çizgi neticesinde firma Polonya’dan Avrupa mağazalarında yapacağı yüklemeleri iptal ederek, malları outlet grubunda %50 fiyat farkla satma kararı almıştır. %50 zararı dantel firmasına reklamlamasyon(kusur) faturası olarak göndermiştir. Dantel dokuma firması yapmış olduğu 100.000 metre dantel mamulden 20.000 euro kazanmasına rağmen 150.000 evro reklamlamasyon faturası ödemek durumunda kalmıştır. M&M mağazaları zararını karşılamasına rağmen, o sezonda mağazalarında bu elbiseleri satamamıştır ve bunun neticesinde Türk firmasıyla bir sonraki sezon üretimlerini durdurmuş ve ilişkisini kesmiştir.

İhracatta uzun ve zorlu pazarlama stratejileri, numune çalışması, üretim ve yüklemeyle kazanılan bir müşteri üretim departmanındaki ya da siparişi alan müşteri temsilciliğindeki elemanın küçük ama firma için büyük hatası sonucunda oldukça yüksek hacimde mal alabilecek, başka firmalar için referans olabilecek büyük bir alıcı kaybedilmiştir. İhracat her aşaması büyük dikkat gerektiren bir işlemdir. Yapılan hataların telafisi çoğu zaman mümkün değildir. Bu örnekte olduğu gibi yurtdışı alıcının zararının karşılanmış olması onun kendi pazarında kaybettiği müşteriyi, Pazar payını ve prestiji geri getirmeyecektir.

Kaynak:

1“Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri”, M. Melemen, İhracat Nedir?, sy.81-86

Görüş ve önerileriniz için yorum yaparak bizlere ulaşabilirsiniz.

2 thoughts on “İhracat Ne Demek?”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.