PAZAR ARAŞTIRMASI

a

Şirketler, nihai hedefleri olan sürdürülebilir ve yüksek kârlılığa ulaşmak için her zaman maliyetlerini düşürmek, satışlarını arttırmak ve çalışmalarını daha verimli hale getirmek eğilimindedirler. Bu eğilimlerin bir gereği olarak, ithalat yapan firmalar daha uygun fiyatlı satın almalar yapabilmeyi, ihracat yapan firmalar ihracatlarını arttırabilmeyi, dış ticarete yeni başlayacak firmalar ise doğru adımlar atarak pazarlara girebilmeyi arzu etmektedirler.

Tam bu noktada hem ithalat hem ihracat operasyonları için doğru hedef pazar tespitleri yapabiliyor olmak stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle ihracatının %60’ı dahilde işleme rejimi kapsamında, ithalata dayalı olan ülkemizde hem doğru ithalat pazarları seçimi hem de doğru ihracat pazarı tespiti hayati bir konudur.

İthalat için iyi bir hedef pazar tespiti yapılarak hali hazırda çalışılan tedarikçilerden daha uygun fiyatlı, kalite-hız gibi faktörlerin daha iyileştirildiği alternatif tedarik pazarı veya firmaları bulmak mümkündür. Özellikle ihraç edilecek ürünlerde kullanılmak üzere ithal ürünlerin maliyetleri bu alternatiflerle düşürülerek girdiler düşürülebilir ve sürdürülebilir kârlılığın önü açılabilir.

İhracata başlamak için doğru hedef pazarların seçilerek yola çıkılması, yapılacak satışların sürdürülebilirliği ve kârlılığı açısından oldukça önemlidir. Başlangıçta doğru veriler ışığında tespit yapılmadan girilen pazarlarda tutunma çabaları ciddi maliyetler oluşturmaktadır. Bunun için satışı hedeflenen ürünlerde dünyadaki mantıklı pazarlar çalışılmalı ve firmamız stratejileriyle uyumlu şekilde yorumlanarak karar verme sürecine gidilmelidir.

ticaret-pazar-arastirmasi

Mevcut ihracatın arttırılması ve çeşitlendirilmesi için, hali hazırda bulunulan pazarların gidişatı ve bu pazarlarda yeni müşteriler edinilmesi, yeni girilecek pazarların doğru tespit edilmesi, kaçırılan fırsatların iyi analiz edilmesi yine yapılması gereken bir pazar araştırma çalışmasıyla mümkündür.

Bir ürün yerine, bir coğrafyaya odaklanarak, seçilen pazara hangi ürünler satılabilir diye tespit edilmek istendiğinde ise, yine o pazarın doğru bir şekilde analizi yapılmalı ve yapılan araştırmalar neticesinde satılacak ürüne karar verilmelidir. Sadece ikili ilişkiler üzerinden gerçekleştirilecek ticaretler asıl fırsatların kaçmasına sebep olabilmektedir.