Uluslararası Pazar Araştırması & Hedef Pazar Tespiti Eğitimi (Uygulamalı)

İhracata başlangıcın iki temel noktası vardır. Ürün ve pazar. Ya bir ürün seçerek yola çıkar ve bu ürün için gidilecek doğru pazarı bulmaya çalışırız. Ya da bir pazar seçip bu pazara hangi ürünü satmanın mantıklı olduğuyla ilgili araştırmalar yaparız.

Benzer şekilde ithalat işlemleri için de ülke içi pazara hangi ürünü ithal etmenin mantıklı olacağı veya seçilen ürünün hangi pazardan daha mantıklı koşullarla ithal edileceği üzerine kıyaslamalar yapılır.

Dolayısıyla hem ihracat hem de ithalat uygulamalarının başlangıç noktasını pazar veya ürün araştırması oluşturmaktadır. Bunun dış ticaret literatüründeki genelleştirilmiş ismi ise “hedef pazar tespiti” veya “pazar araştırması” olarak nitelendirilmektedir.

“Uluslararası Pazar Araştırması & Hedef Pazar Tespiti Eğitimi” hem ihracat hem de ithalat yapacak firmalara doğru pazar ve ürün araştırmasıyla ilgili profesyonel bir içerik sunmaktadır. Eğitimle birlikte,

 

  • Firma pazarlama stratejisine göre hedef pazar seçim kriterleri
  • İhracat için ürün araştırması ve hedef pazar tespiti
  • Seçilen pazara ait vergi, kota, tarife dışı engeller gibi
  • İthalat için ürün araştırması ve tedarik pazarı tespiti
  • Hazır pazar araştırmalarını bulma ve okuma yöntemleri
  • Pazar araştırma raporu yazma becerileri