Özellikle aynı sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların bir kümelenme mantığında birlikte hareket etmesi, müşterek hizmet alımları yaparak belirli pazarlama ve eğitim & danışmanlık faaliyetlerine ait maliyetlerinin düşürülmesi, firmaların yoğun bir bürokrasiye maruz kalmamaları gibi avantajlarıyla UR-GE/HİSER projeleri ihracatımızın geliştirilmesi anlamında ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

İhracatçı firmalarımızın, uluslar arası arenada daha rekabetçi olabilmesi adına, Ticaret Bakanlığı desteği veişbirliği kuruluşlarının organizasyonunda yürütülen bu UR-GE/HİSER projeleri kapsamında firmamız tarafından eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, firmamız aşağıda belirtilen alanlarda hizmet sunmaktadır;

 • Dış Ticaret Uzmanlığı
 • İhracatta Hedef Pazar Tespiti
 • Uluslararası Pazar Araştırması
 • Ticari İstihbarat&Dış Ticaret İstihbaratı
 • İhracat Pazarlaması
 • İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri
 • Dış Ticaret için Müşteri İletişim Teknikleri

Proje kapsamında ihtiyaç analizi süreci tamamlandıktan sonra, ticari istihbarat danışmanlık hizmeti alması uygun görülen firmalara;

 • Mevcut ihracat durumunun değerlendirilmesi,
 • Temel dış ticaret bilgisinin tazelenmesi,
 • Ürün veya hizmetlerini pazarlamak üzere doğru hedef pazarların belirlenmesi,
 • Seçilen pazarlarda; rakipler, doğru satış kanalı ve ardından potansiyel müşterilerin tespit edilmesi,
 • Bu potansiyel müşterilerle hangi strateji ve yöntemler kullanılarak iletişim kurulacağı,
 • Master ihracat planı ve stratejinin oluşturulması
  konularındahizmet sağlanmaktadır.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz, işbirliği kuruluşu ile sağlanacak mutabakata göre online veya fiziki olarak gerçekleştirilebilmektedir.